Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hoan hô Hà Nội

Ố.Nhòm
Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2014 9:19 PM

 (Dantri-5/01/3014)  - Hanoi giải thể Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng. – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hông Khanh     
                       
Thơ rằng: .

Có “Ban” mà chẳng làm gì

Thì giải tán quách nó đi: Đúng rồi !...                                                                                                                                                                            Hoan Hoan hô Hà Nội kịp thời

Xóa đi hẳn được mọi ngươi…vỗ tay !...

Dã rằng “ăn hại” bấy nay

Bây giờ “xóa sổ” vẫn hay hơn là…

“Trăm năm trong cõi người ta”    (ND)

Có ban, có bệ vẫn là như…không!...

Bọn tham nhũng vẫn nhông nhông

Nó cười vào mũi mấy ông…  “Phờ-chờ”...(PCTN)

Nó vững ghế, nó nhởn nhơ…

Nó ăn, nó phá, nó quơ đẫy diều…

Hỏi “Ban” làm được bao nhiêu?

Vậy nên “xóa sổ” là điều…thông minh !!!...

.

05/01/2014

Ố.Nhòm