Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Trường Nhân còm

Hủ Tiếu
Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2013 9:25 AM


 

Trường Nhân 7 tuổi Trần Nhương còm
Sức khỏe Phù Đổng khối kẻ nhòm
Khúc khích @ , bạn bè góp
Văn chương, thơ phú, chứa đầy hòm

Chở bao nhiêu bút, thuyền không khẳm
Nét vẽ, chu choa , chẳng thấy mòn
Cuối tuần thư giãn, thêm cờ líp
Thất thập trường nhân, cứ nhấp nhom...

11-12-2013 Hủ Tiếu