Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Công lý diễn...

Hủ Tiếu
Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2013 4:32 AM

    Công Lý lâu nay không diễn hề
    Người xem nhớ mãi chuyện chọc quê
    Mười năm oan khuất đời Ông Chấn
    Một lũ quan đen muốn đổi nghề

    Tiến hành tự kiểm chuyện 10 năm
    Sáu vị điều tra nói thẳng băng
    Không hề uy hiếp và đe dọa
    Ông Chấn tự mình nhận oan gia

    10 năm oan khuất chia cho 6
    Mỗi vị nhận tròn một rưỡi thôi
    Nếm mùi cá quẫy trong hom cá
    Rêu rao công lý ở đầu môi

    Mười năm oan khuất đã trải qua
    Mở lại án xưa, gọi ra tòa
    Ba tòa quan lớn lo che chắn
    Công lý làm hề , chuyện quê choa.

     11-11-2013  Hủ Tiếu