Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Số zách

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2013 10:05 PM

Anh em cậu ấm ở tỉnh H thăng tiến vù vù, có thể nói là chóng mặt. Thiên hạ ngủ dậy đã thấy cậu thì chễm chệ ngồi ở ghế quan hàng tỉnh, cậu thì oai vệ ở ghế quan đầu phủ.

Bằng cấp của các cậu có thể kể không hết, nhưng tài cán thì... biết nói sao nhỉ ? À, bố các cậu đang là quan to nhất tỉnh đấy. Con đường hoạn lộ của các cậu được trải thảm đỏ thật thênh thang.

Vậy có thơ rằng:

SỐ ZÁCH

Con đường hoạn lộ rộng thênh thênh
Chẳng phải như ai chịu gập ghềnh
Mâm cỗ sẵn bày ta tận hưởng
Quan trường như thế, “năm bờ oăn”.

Quan trường như thế, “năm bờ oăn”
Thiên hạ nghe tên đã giật mình
Thảm đỏ trải rồi, ung dung tiến
Cần chi chạy chọt với đua chen ?

Nguyễn Duy Xuân