Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Giải “ Dê”

Trường Giang
Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009 12:31 PM
 
            (   Mấy câu vui vui tặng các bạn thích cười  )

“ Mười câu khúc khích” , mình ơi !
Trannhuong.com chấm giải rồi , sướng ghê !
Năm tên được một  “ Cụ Dê”  (D)
Đợi hôm lĩnh giải  dắt về chia nhau
Anh Chinh được nhận cái đầu
“ Xin làm đầy tớ” ở đâu thì tùy
“Gửi ông già Nôen” đi !
Chần chừ chi nữa ,có khi trễ tàu
Trường Giang vừa ghé “ Chúc trâu”
Trao quà “ Cán dẹt” , nghe câu “ nghé …ò !”
Vũ Hiển đang mải “ Chăn Bồ”
 “Ô ba ma”hỏi vay Đô mới kỳ !!
Quan Liêu  chưa rõ “ Bệnh gì”
Riêng Bùi văn Ấn vẫn đi đâu hoài !
Đêm “ Đèo Cón” thức cùng ai ?
“ Điện thoại di động” réo dài vẫn ngơ ???                    
Năm tên “ quán triệt” xong chưa ?
Sẵn sàng khí thế mà đưa “ Cụ” về
Giải “ Dê” mà khối người  mê
Trannhuong.com quả ngón nghề có …cao ! .
                                    Phương Mai , 16-3-2009
 *Những chữ in nghiêng là tên các bài đươc xếp giải “ Dê” (D)