Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tham… Mưu thối tai

Trần Trương
Thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2009 8:49 PM
  Trần Trương
Hà Nội lắm chuyện nực cười
Nhiều nơi nước máy cái vòi vẫn khô
Nghìn năm thành lập thủ đô
Cho đến bây giờ vẫn cứ lung tung
Bao nhiêu đứa xẻ đất công
Vườn đào bán tiệt cho “ông” nước ngoài
Bờ đê đẹp cỏ xanh cây
Lại vẽ dự án …lâu đài ven  sông
Ruộng vườn yên ả nhà nông
Sang tên cho lũ ăn không ngồi rồi
Sân golf vài đứa đến chơi
Nghe đâu 10 cái vẫn đòi làm thêm
Bây giờ ở giữa công viên
Đang làm khách sạn mười nghìn mét vuông
Lại nghe cái chuyện “kinh” hồn
Xây đền cụ LÝ ở vườn Chí Linh
Bên kia cụ đứng Lênh khênh
Đằng sau cụ lại một mình ngồi ngai
Lại có tham mưu “thối tai”
Giữa vườn bách thú định xây một đền
Thì ra họ quí tổ tiên
Mấy ông Hà Nội bị điên , bị rồ
Tham Mưu ,Tham thối tham ĐÔ
Chẳng hiểu lịch sử tê, mô thế nào
Hay là mạt vận rồi sao
Hỏi rằng tội lỗi ông nào chịuđây?