Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỄ HỘI “TĂNG TRƯỞNG” QUÁ KINH?

Thư Ký Thời Đại
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011 9:46 PM

Kỷ lục lễ hội Việt Nam
Tết qua, Dân vẫn nghỉ làm, rong chơi
Vì lễ hội khắp mọi nơi
Ngày,  20 lễ khắp nơi tưng bừng(1)
Lễ hội tổ chức lung tung
Thành thương mại hoá không ngừng tràn lan…(2)
Từ Dân thường đến các Quan
Đều thích lễ hội lan man kiểu này
“Rằng hay thì thật là hay”
Như là ru ngủ những ngày chơi xuân
Rong chơi thường hay bất cần
Cứ có lễ hội là “mần” suốt đêm
Chen chúc chật cứng như nêm
Tranh giành chiếc Ấn lấy hên vua Trần
Lao động thì không chuyên cần
Lại cứ cậy cục Vua Trần: phát, ban
Cầu mong: “ mua chức bán quan”
Tại sao có loại gian tham thế này?
Chính quyền đâu? Có ai hay?
Đừng để kiểu này tiếp diễn tràn lan
Thông điệp gửi tới các Quan
Quản lý Văn hoá phải bàn họp ngay
Khẩn chương chấn chỉnh  việc này
Nếu không Đất nước sẽ gay vô cùng.
22/02/2011
Thư Ký Thời Đại
……………………………………………………………………………………………………………
(1)Theo Bản tin của VTV1 trong các ngày 17 đến 19/2/2011 một năm Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội tính trung bình mỗi ngày có 20 lễ hội.? mời xem bài”Thói phóng đại tô mầu, khoe mẽ” trên Blog quechoa.info.
(2) Nếu như năm 2010 tại Đền trần chỉ bố trí 04 điểm thì năm nay (2011) Ban tổ chức đã mở rộng thành 75 điểm phát Ấn nhiều khu vực trong Đền, dù BTC cho biết Ấn được phát miễn phí nhưng hầu hết người dân muỗn xin một chiếc Ấn đều phải “ra lộc”  từ 20.000đ đến 50.000đ.