Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VIẾNG MỘ TÚ XƯƠNG

Hoàng Ngọc Trúc
Thứ năm ngày 24 tháng 2 năm 2011 5:10 AM

Vị Xuyên trắng bụi mưa xuân
Nén hương tưởng nhớ cố nhân nghẹn ngào
Sông xưa, nay phố ồn ào
Dư âm tiếng ếch năm nào, vẳng nghe
Thoảng làn gió lạnh se se
Mom sông vắng, tiếng lá tre xạc xào
Chát, tom khúc hát ả đào
Ngân nga góc phố Hàng Thao vọng về
áo the, khăn xếp đề huề
Thần thơ thánh chữ nổi nghề văn chương
Cỏ chiều một nấm khói sương
Nghiêng mình thắp nén tâm hương dâng Người.
Nguồn: Giáo dục & Thời đại