Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÓ MỘT BUỔI CHIỀU NHƯ THẾ

Bùi Ngọc Phúc
Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2011 10:19 PM
 
Tôi đã đi qua một buổi chiều
Một buổi chiều như thế…
Một buổi chiều mùa đông
Mẹ ngồi rang từng mẻ bắp
Cha ra Chợ Cổng Đình
Mua về một gánh rơm mới gặt
Cả nhà quây quần tú-lơ-khơ, tam cúc
Mùi ổ rơm, mùi bắp quyện vào nhau.
Tôi đã đi qua một buổi chiều
Một buổi chiều như thế
Một buổi chiều mùa hạ
Trời nóng như chảo lửa
Em trao tôi gàu nước giếng khơi
Trao cả nụ cười
Món nợ nhỏ bao giờ tôi trả được.
Tôi đã đi qua một buổi chiều
Một buổi chiều như thế
Một buổi chiều bão giông
Không còn mùi ổ rơm, không còn mùi bắp rang
Không còn giếng khơi, không còn gàu nước
Không còn cơn mưa treo dưới mái tranh
Chỉ còn toàn nước mắt
Bọc trái cây mua vét chợ chiều
Về đến nhà… rớt mất
Quay lại tìm
Làm sao thấy được
Bọc trái cây mua vét chợ chiều
Bỗng trở thành ký ức.
Tôi đã đi qua một buổi chiều
Một buổi chiều như thế…
Có một buồi chiều tôi đã đi qua
Có một buồi chiều tôi đã đi qua…
BÙI NGỌCPHÚC