Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi mẹ Ngày về tiên giới.

Vũ Hữu Trác, Trần Huy Thuận
Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011 9:08 PM

Kính tặng nhạc mẫu của anh Trần Nhương.
Mẹ kể con cò ngày xưa,
Ru con à ơi cánh võng.
Tối rồi đôi chân còn lấm,
Mắt trông gió giật cành tre.
Rét run một manh áo trắng,
Một thời trang sách học trò.
Trái sung sót lòng như muối,
Lo gạo gánh gồng sớm trưa.
Mẹ ơi từ lâu con biết,
Vì đâu mà mẹ đợi chờ ?
Chứa chan từ trong câu hát,
Ru con những thủa còn thơ.
Vũ Hữu Trác Hà Nội
Trần Huy Thuận Nam Định