Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TAM NGỮ VIỆT - ANH - Ý CỦA PHẠM HỒ THU.

Phạm Hồ Thu
Thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022 4:54 AM


Thơ Phạm Hồ Thu

Các bạn quý mến, sau khi trang thơ tiếng Ý của Phạm Hồ Thu đăng trên trang thơ FURA

(Ý) do dịch giả - nhà thơ Emanuel Rizzo dịch từ bản tiếng Anh của 2 nhà thơ Mỹ Nguyễn Bá Chung và Lady Borton dịch từ tiếng Việt, nhiều bạn muốn đọc lại bản tiếng Việt và tiếng Anh của chùm thơ (gồm 6 bài), Phạm Hồ Thu xin đưa lên đây chùm thơ 6 bài gồm 3 ngôn ngữ để các bạn tiện theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

HÀ THÀNH CỔ ĐIỂN

Sao ta nhớ một Hà Thành cổ điển

Những mái ngói rêu phong tường đã sáo mòn trong bao lời nói cũ

Chiều nay đàn sâm cầm đập cánh

Mang hồn rêu phong trở về ...

Thảng thốt tiếng leng keng tàu điện

Chở tuổi thơ ta trôi về chợ Bưởi

Trôi về Hà Đông xứ lụa

Rồi trả ta về Hà Nội phố

Hoa lá vương trong hồn

Những người đàn bà cổ điển hơn mọi múa cổ điển

Chớp mắt dịu dàng đắm đuối

Tiếng "Vâng" nhẹ như gió thoảng

Ai đã từng nghe mà không ngộ ra hạnh phúc

Suốt đời mang theo...

Dìu dặt đường chiều

Hương hoa sấu tháng ba, hương sữa nồng tháng tám

Dạ lan hương giấu mặt

Lan theo một tiếng thầm thì...

Sao ta nhớ một Hà Thành cổ điển

Người đàn ông ta yêu tận cùng chân thật

Anh tặng ta lời yêu thì thầm như dao chém đá

Không gì có thể đổi thay…

Anh có thể thổi vào ta khúc buồn lặng lẽ

Khúc lặng lẽ của rêu phong phố cổ

Vì thế mùa thu ta yêu mùa hè ta nhớ

Mướt mát tình yêu cái đẹp

Để ta mãi là người đàn bà cổ điển

Như giọt sương kia, như nỗi nhớ này...

Tháng 8 – tháng 10/2012

PHAM HO THU

Ancient Hà Nội

How I miss that ancient Hà Nội

Those mossy roofs once thought hackneyed in old poetry

This afternoon the black coots flapping their wings

Recreated the spirit of that moss

The hurrying tram jangling along

Carrying my youth to Bưởi Market

To Hà Đông and its silk villages

Then returning me to Hà Nội's streets

With flowers and leaves to color my soul

The women more ancient than all those ancient seasons

A wink, soft and languorous

The "Yes" as gentle as a breeze

Who can hear this and fail to understand happiness

Carried throughout one's life

Rhythmical afternoon roads

Scent of Pacific walnut flowers in March, of milk flowers in August

The hyacinth hides its face

After it whispers

How I miss that ancient Hà Nội

The man I love with utmost sincerity

Offers me whispers of love like a knife slicing rocks

Nothing can change that

He can blow into me a quiet sadness

A quiet melody of the mossy streets

For the autumn I love, the summer I miss

The velvet like the love of beauty

So that I can remain forever an ancient woman

Like a dewdrop, like this wistful reminiscence.

August-October 2012

Translated by Nguyễn Bá Chung with Lady Borton


Antica Hà Nội

Quanto mi manca

Hà Nội,

quei tetti coperti di muschio

una volta ritenuti

superati nell'antica poesia.

Questo pomeriggio le folaghe nere sbattevano le ali.

Ho ricreato lo spirito di quel muschio,

Il tram veloce che

ha riportato la mia giovinezza al mercato di Bưởi

A Hà Đông e ai suoi villaggi della seta

Poi mi ha ricondotto per le strade di Hà Nội,

colma di fiori e foglie che coloravano la mia anima.

Le donne di un tempo ti salutavano

con un timido occhiolino,

il loro "Sì" era dolce come una brezza.

Chi può sentire questo e non comprendere

la felicità

trascinati come siamo

per tutta la vita

in strade pomeridiane

scandite dal tempo. Profumo di fiori di noce del Pacifico

a marzo, di fiori di latte ad agosto

e Il giacinto nasconde il suo volto

e sembra sussurri: "Quanto mi manca

Hà Nội". L'uomo che amo con la massima sincerità mi offre sussurri d'amore come un

coltello che affetta le rocce.

Niente può cambiarlo Può solo soffiare dentro di me una pacata tristezza, una melodia

placida,

come quella delle strade coperte di muschio.

Amo l'autunno,

l'estate mi manca

come Il velluto,

come l'amore per la bellezza.

Vorrei rimanere per sempre

una donna d'altri tempi

fresca e pura,

come una goccia di rugiada,

come la malinconia

di questi ricordi.

agosto-ottobre 2012 (Tradotto da Nguyễn Bá Chung con Lady Borton)

PHẠM HỒ THU

MỘT KHÚC THU

Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Tôi bỗng nhớ mùa thu đã đến… của riêng tôi – mùa

thu nhiều mơ mộng. Tôi nâng trên tay một chiếc lá vàng.

Tôi đã đi qua những mùa thu tràn ngập đắng cay và hạnh phúc. Không ai thay thế được

anh – người đàn ông luôn đứng về nẻo khuất – những ngả thu chi chít dấu chân anh.

Một giọt sương rơi thật khẽ sau rèm. Thu lặng lẽ tràn về tôi yên tĩnh. Giá chi được cười, giá

chi được khóc. Giá chi được gục vào ngực anh lặng im nghe hơi thở thu.

Như kẻ mộng du, tôi đưa hai bàn tay ra đón sao trời, đón hạt sương thu không sao nhìn

thấy được. Từ lúc nào, hai bàn tay tôi nhòe ướt – hóa ra những giọt nước mắt cùng sương

thu thánh thót rơi.

Tháng 9/1997

PHAM HO THU

A Melody of Autumn

A dewdrop falls quietly behind the blinds. I suddenly realize autumn has arrived: it belongs

especially to me—an autumn full of dreams. I lift up and hold in my palm a yellow leaf.

I have passed through autumns overflowing with bitterness and joy. No one can take your

place—a man always standing in the shadows. The ways of autumn bear your footprints.

A dewdrop falls silently behind the blinds. Autumn quietly floods me with tranquility. O, if I

could laugh, if I could cry, if only I could lean my head against your chest and listen to the

breath of autumn.

Like a sleepwalker, I stretch my hands to greet the stars, to greet the autumn dew that no

one can see. After a long time, my hands grow moist from the duet of teardrops and autumn

dew blending their plaintive music.

Translated by Nguyễn Bá Chung with Lady Borton

Una melodia d'autunno

Una goccia di rugiada cade silenziosamente dietro le persiane. Improvvisamente mi rendo

conto che è arrivato l'autunno: appartiene soprattutto a me, un autunno pieno di sogni.

Alzo e tengo nel palmo una foglia gialla.

Ho attraversato autunni traboccanti di amarezza e gioia. Nessuno può prendere il tuo posto,

uomo sempre in piedi nell'ombra.

Le vie dell'autunno portano le tue impronte.

Una goccia di rugiada cade silenziosa dietro le persiane.

L'autunno mi inonda silenziosamente di tranquillità. Oh, se potessi ridere,

se potessi piangere, se solo potessi appoggiare la testa al tuo petto e ascoltare il respiro

dell'autunno. Come una sonnambula,

allungo le mani per salutare le stelle, per salutare la rugiada autunnale che nessuno può

vedere. Dopo molto tempo, le mie mani si inumidiscono

perché lacrime e rugiada autunnali si mescolano

in una malinconica

melodia.

(Tradotto da Nguyễn Bá Chung con Lady Borton)


PHẠM HỒ THU

BÌNH YÊN KHAO KHÁT

Làm sao tìm lại bình yên

Tuổi thơ tôi những triền cát trắng

Vết chân trần chạy trên bờ sông buổi sớm

Bếp lửa mùa đông bà ngoại nhóm lên rồi

Cháy trong tiếng gà gọi bình minh

Làm sao tìm lại bình yên

Mỗi buổi sáng vườn quê chim hót

Lời tỏ tình nghe như mật rót

Như mơ hồ những cánh chim bay

Làm sao tìm lại bình yên

Tuổi hai mươi khoác ba lô ra trận

Âu yếm hôn dấu chân anh để lại

Khóc trên những dấu chân trần

người chiến sĩ đi qua

Làm sao tìm lại bình yên

Lòng tin lắm những chân trời có thật

Vượt qua hết những lòng người phản trắc

Người ta yêu vẫn đợi ta về...

Làm sao tìm lại bình yên

Mẹ ngồi hát ru con không rơi nước mắt

Thương những cánh cò trong ca dao lận đận

Những con đò lỡ nhịp tình yêu

Em đã đi qua những năm tháng không yên

Em đã đi qua những ngày chiến trận…

Bỗng se thắt một bình yên khao khát

Thấy chăng nào

– trong đôi mắt buồn Anh.

1982

PHAM HO THU

Passion for Peace

How can we find peace again

My youth on slopes of white sand

Bare footprints by the river in early morning

The winter's fire Grandmother had already lit

The flames burning as the cock crowed to awaken dawn

How can we find peace again

Every morning birds in the village sang

A declaration of love was as succulent as honey

As unpredictable as the flight of birds

How can we find peace again

At twenty, knapsacks over your shoulders, you went to war

We kissed the footprints you left

We wept over the bare footprints you soldiers left behind

How can we find peace again

We believed wholeheartedly in true horizons

We overcame the trickeries of human beings

The special one we loved far away was waiting for us—

How can we find peace again

Mothers sang lullabies to their children without dropping a tear

Pity the storks in those folk songs with so much bad luck,

The boats that missed the rhythm of love

I passed through those troubling months and years

I passed through days on the battlefield

We are parched with a passion for peace

Can't you see this in his melancholic gaze?

Translated by Nguyễn Bá Chung with Lady Borton

Passione per la pace

Come possiamo ritrovare la pace? La mia giovinezza su pendii di sabbia bianca, orme nude

dal fiume al mattino presto. La nonna aveva già acceso il fuoco, le fiamme bruciano mentre

il gallo canta per risvegliare l'alba. Come possiamo ritrovare la pace? Ogni mattina gli

uccelli del villaggio cantavano Una dichiarazione d'amore, succulenta come il miele,

Imprevedibile come il volo degli uccelli. Come possiamo ritrovare la pace? A vent'anni,

bisaccia sulle spalle, sei andato in guerra. Abbiamo baciato le impronte che hai lasciato.

Abbiamo pianto per le impronte nude che voi soldati avete lasciato indietro. Come

possiamo ritrovare la pace? Abbiamo creduto con tutto il cuore nei veri orizzonti. Abbiamo

superato gli inganni degli esseri umani. La persona speciale che amavamo da lontano ci

stava aspettando. Come possiamo ritrovare la pace? Le madri cantavano ninne nanne ai

loro figli senza versare una lacrima. Abbi pietà delle cicogne in quelle canzoni popolari

piene di dolore, con le barche che hanno perso il ritmo dell'amore.Ho passato mesi e anni

inquietanti, ho passato giorni sul campo di battaglia. Siamo riarsi dalla passione per la pace.

Non lo vedi nel suo sguardo malinconico?

(Tradotto da Nguyễn Bá Chung con Lady Borton)

PHẠM HỒ THU

KHÚC HÁT VỀ NGỌN LỬA

Anh đã đến rồi - chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em. Cùng hai ta đêm nay có hàng

nghìn vì sao mọc, hàng nghìn tiếng reo ca, hàng nghìn bông hoa chợt nở, hàng nghìn tiếng

suối róc rách muốn một mình đi tới biển.

Anh tìm thấy em rồi - người đàn bà hay khóc, vẹn nguyên mộng mơ ở lứa tuổi không còn

mơ mộng, tình yêu anh thổi vào đó những nguồn sống li ti để rồi hồi sinh một thiếu nữ dịu

dàng và e lệ, dâng tặng anh những khúc hát đắm say - khúc hát anh kiếm tìm mà chưa

gặp.

Em tìm thấy anh rồi - người đàn ông tuyệt vời và cô độc - một Cây Lương Thiện đứng giữa

bụi gai. Anh đứng đó đã lâu vu vơ tự hát, làm sao ai biết trái tim anh nhân hậu thế nào, anh

dịu dàng ra sao, và trái tim anh là ngọn lửa ấm xua tan bóng đêm. Vòng tay anh ôm người

tình đủ chặt để nàng bật khóc và nói với anh rằng: "Anh-đã-đến-rồi, chào-Tình-Yêu-của-

em, ngọn-lửa-của-em".

Chúng ta đã đến cùng nhau trên hai ngả một con đường - con đường đắng cay số phận.

Và chúng ta đã đi trên con đường ấy cô đơn đến mức chẳng biết sợ là gì, cho đến ngày

gặp nhau chúng ta cùng nhìn thấy những giọt nước mắt. Chợt thấy mình bé bỏng trước

nhau, lớn lao trước nhau, yên ấm cho nhau, nụ cười cho nhau, nước mắt cho nhau...

"Anh đã đến rồi - chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em.." - Điệp khúc này người đàn bà

anh yêu đã giấu trong sâu thẳm trái tim, nàng đã đi qua ngàn vạn đắng cay mà chờ đợi cái

phút giây khúc hát nên lời. Và bây giờ nàng sẽ hát tặng anh - khúc hát riêng tặng anh, một

mình anh nghe, một mình anh gìn giữ.

Ngày mai khúc hát ấy sẽ bay lên trời và kể với những ngôi sao xa rằng có một trái tim yêu

đã khóc và đã hát: "Anh đã đến rồi - chào Tình Yêu của em, ngọn lửa của em..."

Tháng 2/1999

PHAM HO THU

Song About Fire

You have arrived—Greetings to you, my Love, my Fire. With the two of us tonight, there are

thousands of rising stars, thousands of cheers, thousands of flowers just now in bloom,

thousands of streams babbling as they reach the sea on their own.

You have found me—the woman who often cried, still dreaming at an age when dreams

have died. Your love blows into tiny, living streams to reawaken a woman to her softness,

her shyness. She will offer you passionate songs—songs you have looked for and could not

find.

I have found you—a wonderful, lonely man—a Tree of Virtuosity among bushes of thorns.

Standing there a while, you began to sing. Who can tell how generous your heart is, how

gentle you are. Your heart is a flame of warmth chasing away the darkness. Your embrace

is tight enough to make me weep and say: "You have arrived. Greetings, my Love, my Fire."

We came together from two paths on the same route—the road of bitter, searing destiny.

We have walked on lonely paths to the place where we are no longer afraid, reaching the

days when we both see both our tears. We suddenly see ourselves tiny before each other,

gigantic before each other, safe and secure for each other, smiling for each other, weeping

for each other—

"You have arrived: Greetings, my Love, my Fire—" This refrain of the woman you love has

been hidden in the depths of her heart. She has passed through ten thousand shards of

bitterness, waiting for the day this song comes into words. And now she will sing for you—a

song just for you, for you alone to hear, for you alone to keep.

Tomorrow, that song will wing to the sky and tell the distant stars that there exists a loving

heart, which has cried out and sung: "You have arrived: Greetings, my Love, my Fire—"

February, 1999

Translated by Nguyễn Bá Chung with Lady Borton

PHẠM HỒ THU

ĐÊM BETTHOVEN

Viết cho những lứa đôi của thế hệ tôi

Bản giao hưởng Định mệnh đã vang lên. Xin cảm ơn Người - Betthoven, những âm thanh

chói sáng của Người đã phủ lên hai ta và bạn bè ta cái giai điệu mãnh liệt ngợi ca sự sống.

Phủ lên nụ hôn này tiếng một dòng sông thao thiết chảy, tiếng vỗ cánh của chú đại bàng

ngàn tuổi, tiếng núi đổ rền vang xao xuyến, tiếng thinh không lẳng lặng, tiếng thì thầm

muôn thuở ngợi ca Con Người...

Người đừng hỏi vì sao ta hôn lên đôi mắt buồn này, vầng trán buồn này dành cho ta vĩnh

viễn và ta nói rằng: Nụ - hôn - này - vĩnh - viễn - của - anh.

Người đừng hỏi vì sao ta trở nên cứng rắn hơn mọi người đàn bà, yếu mềm hơn mọi người

đàn bà, dịu dàng hơn mọi người đàn bà, nũng nịu hơn mọi người đàn bà trong vòng tay

Người xiết chặt và hóa đá vào nụ hôn Người.

Dỗ dành được chăng tiếng guitar chảy bên dòng sông Thu ngày ấy đã giấu của ta biệt tăm

tuổi trẻ? Dỗ dành được chăng cái âm thanh lao xao của những người con gái, con trai cùng

thời chúng ta, một lần cùng ta cất cao tiếng hát rồi mãi mãi ra đi không trở về.

Dỗ dành được chăng nước mắt của người con gái anh yêu và người con trai ta nhớ ngày

ấy chia tay ta ra trận rồi không thể nào gặp lại.

Đi tìm lại nụ cười xưa, ánh mắt xưa, giai điệu xưa, dịu dàng xưa. Nào ai nói hộ ta tại sao nụ

cười này, nụ hôn này, ánh buồn này cũng trở thành di chỉ?

Cuộc đời mong manh sao - sự sống và cái chết. Không gào thét nhưng phải yêu nhau

nghìn lần hơn nữa để ta còn kịp nói với mai sau rằng ta đã sống, đã yêu, đã yêu cuộc đời

này vạn lần thêm nữa trước giờ phút chia xa...

Bản giao hưởng Định mệnh đã vang lên, xin cảm ơn Người - Betthoven, những âm thanh

chói sáng của Người mừng một ngày Tình yêu trở lại..

PHAM HO THU

Beethoven Night

The Pathéthique piano sonata begins. Thanks to you, Beethoven, your brilliant notes

surround the two of us and our friends with intense, life-affirming melody, covering this kiss

with the murmur of a river flowing, with the flapping of a thousand-year-old giant bird, the

stirring thump of a collapsed mountain, the silence of empty space, the forever whispers

praising human kind—

Please do not ask why I kiss these sad eyes, this sad forehead forever reserved for me. I

will say: This kiss is forever for you.

Please do not ask why I have become harder than other women, weaker than other women,

softer than other women, more pliantly coy than other women in your tightening embrace

and your petrifying kiss.

Can we coax back the sounds of the guitar flowing by the autumn river from that time

completely hidden in our youth? Can we coax back the hurly-burly of the boys and girls of

our time, they who once raised their voices singing with us but who never returned?

Can we coax back the tears of the girl you loved and boy we knew, they who said good-bye

to us, leaving for the front, never to meet us again?

We search for the old smiles, the old looks, the old melodies. Who can tell us why this

smile, this kiss, this sadness have become artifacts?

How fragile this world of ours-this life and death. We do not scream, but we must love a

thousand times more to tell tomorrow that we have lived, we have loved, we have cherished

this life ten thousand times more before departing—

The Pathéthique plays on. Thanks to you, Beethoven, your brilliant melody celebrates a day

Love returned.

Translated by Nguyễn Bá Chung with Lady Borton

Notte di Beethoven

Inizia la sonata per pianoforte.

Grazie a te, Beethoven, le tue note brillanti circondano noi due e i nostri amici con una

melodia intensa e che afferma la vita, coprendo questo bacio con il mormorio di un fiume

che scorre,

con lo svolazzare di un gigantesco uccello millenario,

con il tonfo

di un masso

crollato,

poi il silenzio dello spazio,

i sussurri eterni che lodano il genere umano—

Per favore, non chiedermi perché bacio questi occhi tristi, questa fronte triste riservata per

sempre a me.

Dirò: questo bacio è per sempre per te.

Per favore, non chiedermi perché sono diventata più dura di altre donne, più debole di altre

donne, più morbida di altre donne, più arrendevole di altre donne nel tuo abbraccio stretto e

nel tuo bacio pietrificante. Possiamo riportare indietro i suoni della chitarra che scorre lungo

il fiume autunnale,

da quel momento completamente nascosto nella nostra giovinezza?

Possiamo convincere il trambusto dei ragazzi e delle ragazze del nostro tempo, quelli che

una volta hanno alzato la voce cantando con noi ma che non sono più tornati?

Possiamo trattenere le lacrime della ragazza che amavi e del ragazzo che conoscevamo,

loro che ci hanno detto addio, partendo per il fronte, per non incontrarci mai più? Cerchiamo

i vecchi sorrisi, i vecchi sguardi, le vecchie melodie. Chi può dirci perché questo sorriso,

questo bacio, questa tristezza sono diventati artefatti? Com'è fragile questo nostro mondo,

questa vita e questa morte. Non gridiamo, ma dobbiamo amare mille volte di più per dire

domani che abbiamo vissuto, abbiamo amato, abbiamo amato questa vita diecimila volte di

più prima di partire. Continua a giocare. Grazie a te, Beethoven, la tua brillante melodia

celebra un giorno in cui l'amore è tornato.

(Tradotto da Nguyễn Bá Chung con Lady Borton)

PHẠM HỒ THU

RU XA

À ơi, anh ngủ đi anh

Ta tan vào giấc mộng lành gặp nhau

À ơi cay đắng dẫu nhiều

Tin sông vẫn bến, tin chiều vẫn say

Em ru ngọn gió heo may

Dửng dưng không đợi, đắm say lại chờ

Ngủ đi ươm một câu thơ

Cho nghìn năm nữa vẫn chưa phai lòng

Ngủ đi chín đợi mười mong

Dẫu xa cách thế còn trông phương người

Ngủ đi câu hát tiếng cười

Nhớ nhau gìn giữ cả lời dấu yêu

Em xin vạt nắng cuối chiều

Mang em với trái tim yêu về người

À ơi hãy ngủ à ơi

Lắng nghe trong gió có lời ru xa

Tháng 9/1999

PHAM HO THU

Distant Lullaby

Rockabye, sleep sweetly, my Love

Let's meet each other in our dreams

Rockabye, so much bitterness has passed

News from the river is still at the pier, the afternoon news is still tipsy here

I lull away the chilly northwest wind

When indifferent, don't wait; when enamored, keep on waiting

Sleep sweetly, unwinding a poetic line

For a thousand years yet never waning

Sleep sweetly, despite your life of longing

Although far away, you dream your own direction

Sleep sweetly amidst songs and laughter

We miss each other, savoring words of love

May the last rays of the afternoon light

Carry me with a heart of love to you

Rockabye, O rockabye

The wind carries echoes of my distant lullaby

September, 1999

Translated by Nguyễn Bá Chung with Lady Borton

Ninna nanna lontana

Rockabye, dormi dolcemente, amore mio.

Incontriamoci nei nostri sogni Rockabye, tanta amarezza è passata.

Le notizie dal fiume sono ancora al molo, le notizie del pomeriggio sono ancora lontane,

qui mando via il freddo vento di nord-ovest.

Quando sei indifferente, non aspettare;

quando sei innamorato,

continua ad attendere.

Dormi dolcemente, srotolando un verso poetico.

Per mille anni senza mai tramontare

dormi dolcemente, nonostante la tua vita di desiderio.

Anche se lontano, sogni la tua direzione. Dormi dolcemente tra canzoni e risate.

Ci manchiamo assaporando parole d'amore.

Possano gli ultimi raggi del pomeriggio di luce portami con un cuore d'amore per te.b

Rockaby, oh rockaby Il vento porta gli echi della mia lontana ninna nanna

(Tradotto da Nguyễn Bá Chung con Lady Borton)