Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

QUỐC THỂ

Đắc Trung
Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 3:51 AM
Khi đại diện Quốc gia thì mọi phát ngôn, hành động, ánh mắt, miệng cười, cử chỉ, trang phục... Đều mang ý nghĩa Quốc thể.

Ung dung. Đĩnh đạc. Bản lĩnh. Đàng hoàng. Lịch lãm. Sâu sắc.

Không khom lưng cúi đầu khúm núm.

Không xun xoe nịnh bợ lấy lòng.

Không kiêu kỳ thách thức.

Không chỉ lúc xã giao. Mà cả khi thương thuyết.

Không thương thuyết vì sợ.

Cũng không sợ thương thuyết.

Mang thông điệp đến quốc gia khác:

Là lòng yêu Hòa bình.

Là quan hệ Bình đẳng.

Là “Hữu hảo”. Chứ không “Hiếu hảo”.

Là “Chủ hòa”. Chứ không “Chủ chiến”.

Là “Tự hào”. Chứ không “Tự hèn”.


Ở đời. Tư cách cá nhân thế. Quốc thể càng phải thế.

Không chọn chỗ đứng. Mà chọn cách đứng.

Đứng thẳng lưng, ngẩng đầu. Thì chỗ thấp thành cao.

Đứng khom lưng, cúi mặt. Thì chỗ cao thành thấp.