Trang chủ » Cùng vui

NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ

Trương Tuần
Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 5:26 AM
- Này cụ, tôi vẽ cái tranh này có đẹp không ?
- Đẹp gì, không cân đối mà chẳng ra con gì.
- Cụ nhìn hình đoán chữ xem nào
- Đầu voi đuôi chuột
- Cụ giỏi quá. Tôi hỏi cụ con này có thật không ?
- Làm gì có sự đột biến gen kì quặc thế này.
- Thưa cụ hiện ở ta có hàng đàn, chỗ nào chả thấy con "Đầu voi đuôi chuột". Nói phét cực giỏi lươn lẹo, tuyên bố hùng hồn rồi kết quả cứt trâu hóa bùn.
- Cụ này bi quan chủ nghĩa. Thế nuôi con này khó không cụ ?
- Rất dễ và còn kinh tế nhá.
- Thế mà tôi ngu lâu quá không nuôi con này nên nghèo.
- Cụ không có tay nuôi, chưa đủ tầm nhá.
- Thế chỉ có quan nuôi thôi à ?
- Thì VƯỠN...
-