Trang chủ » Cùng vui

TAM KHÔNG CHO LÀNH

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017 7:32 AM
- Good morning !
- Lại chơi tiếng Anh kia đấy. Đang buồn nẫu ruột đây !
- Sao thế cụ ?
- Vừa chửi thằng con một trận té tát.
- Tội chưa, sao chửi thằng bé ?
- Tôi đang nghe thời sự trưa, VTV1 đưa tin có 200.000 trẻ em không đi học vì nghèo quá.
- Thì tôi cũng nghe thế, sao chửi cậu con.
- Đúng lúc ấy nó hát "Chưa có bao giờ tuyệt như hôm nay". Tô lộn tiết hét tuyệt cái con khỉ. Nó vặc lại "ô hay bố, con trúng con đề thì con hát tuyệt như hôm nay", sao bố chửi con ? Tôi bảo nó trẻ em bỏ học thì công dân cho tương lai xây dựng đất nước sao đây. Nó nói ôi xừi gái góa hay lo việc triều đình. Tôi đuổi nó cút đi..Nó câng câng cái mặt bảo tôi, 200 ngàn thì hôm nay con ôm 20...Buồn quá cụ ạ, nẫu hết ruột gan.
- Này thằng cu nó nói đúng, mình hưu hắt rồi lo quá "tăng xông" cái là toi tói tòi...
- Thế thì TAM KHÔNG à, không nghe, không nhìn, không nói !
- Thì VƯỠN...