Trang chủ » Cùng vui

TÀI TÌNH VÀ KÌ DIỆU

Trương Tuần
Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017 6:21 PM
- Cụ ơi, sức khỏe hồi này thế nào ?
- Yếu toàn tập, yếu toàn tòng !
- Thế thì tôi mách cụ thuốc tiên.
- Thuốc tiên ? Thế thì tốt quá.
- Cụ có đọc báo thấy ông gì ấy xin nghỉ vì sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nay đùng một phát lại khỏe như vâm nhá.
- Thế thì nhất rồi. Nếu có ông ấy mách chắc tôi lại khỏe có khi gánh vác nhiều trọng trách cho Dân.
- Kì diệu, kì diệu lắm cụ ạ !
- Thì VƯỠN...