Trang chủ » Cùng vui

DÂN VẠN ĐẠI CỤ Ạ

Trương Tuần
Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2017 8:45 AM- Cụ ơi, sốt xình xịch rồi
- Ấy chết, cụ bị sốt xuất huyết hả. Thôi cụ về đi kẻo lây sang tôi.
- Rõ là vớ vẩn, tôi nói sốt cuộc chống tham nhũng kia. Củi tươi đang cháy đùng đùng.
- Cháy ở đâu cụ ?
- Thì không đọc mạng ạ, cả loạt từ quan đầu tỉnh đến Uỷ viên TƯ dính kỉ luật mà Uỷ ban Kiểm tra vừa công bố đó.
- Hoan hô.hoan hô ! Thế ra dân ta vẫn tử tế cụ ạ.
- Sao cụ kết luận như đúng rồi thế ?
- Thì tôi đọc báo thấy quán cơm 2000 đồng cho người nghèo mà cụ Trương Tấn Sang vừa đến ăn và ủng hộ 50 triệu, lại còn bao nhiêu người xây trường vùng cao, thiện nguyện vì đồng bào...
- Chuẩn chuẩn, dân ta tử tế lắm cụ nhỉ, Dân vạn đại !
- Thì VƯỠN...