Trang chủ » Cùng vui

CHỈ CẦN ĐĨA NÒNG NỢN

Trương Tuần
Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017 2:31 PM- Cụ ơi, tôi cho cụ xem cái ảnh bà cựu nghị sĩ này.
- À, bà Châu Thị Thu Nga. Nhìn bà ấy đẹp phết cụ nhỉ.
- Chứ sao. Đẹp thế mà ngồi bóc lịch cũng tội.
- Tôi thấy bà xin khai bỏ ra 1,5 triệu đô chạy làm bà Nghị. Nghe khiếp quá. May mà Toà không cho khai.
- Tôi nghĩ bà nói lung tung cụ ạ. Làm gì có chuyện ấy.  Bầu cử của ta quy trình chặt chẽ lắm chọn lựa chuẩn chỉ nên khối anh tự ứng cử trượt kềnh kang...
- Nhưng bà đã nói thế thì phải truy đến cùng. Nếu không đúng phải buộc thêm tội vu khống, làm hại thanh danh của tổ chức, cá nhân.
- Chí phải. Ôi cụ sao mà anh minh sáng suốt thê. Cụ cho tôi vái cụ mấy vái.
- Không vái không lễ, chỉ cần đĩa nòng nợn với vại bia cỏ thôi.
- Tưởng gì, THÌ VƯỠN !