Trang chủ » Cùng vui

HÁ MIỆNG MẮC TẦU

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 7 tháng 10 năm 2017 8:18 AM


Đường sắt trên cao tiền rất cao
Kéo dài không biết tại vì sao
Các bác anh minh giờ đâu tá ?
Hay đang khoái khẩu món đầu vào ?

Trương Tuần