Trang chủ » Cùng vui

TÀI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 18 tháng 11 năm 2017 8:49 AM- Cụ ơi đọc tin trên Tiền Phong thấy nói Hà Nội mình làm thất thoát 6000 tỷ nghe nổi da gà cụ ạ
- Số tiền ấy mà xây bệnh viện, giúp người nghèo thì hay quá cụ nhỉ.
- Tôi cho là Nhà nước thì thất thoát nhưng các quan lại bội thu.
- Cụ nói chí phải. Nhưng cái này mới tài.
- Cái gì tài hả cụ ?
- Cái tài nhất của Hà Nội dù có thất thoát mà bao nhiêu năm không có ai tham nhũng...! Sáng trong như pha lê nhá.
- Ôi, tài đến thế là cùng cụ nhảy !
- Thì VƯỠN...