Trang chủ » Cùng vui

CỤ VẼ TRANH ĐẸP THẬT

Trương Tuần
Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 8:37 AM


- Cụ ơi, tôi vẽ cái tranh này được không ?
- Cụ vẽ cái gì như các ông trương tuần ngày xưa ấy.
- He he thì VƯỠN. Cụ thấy có ý nghĩa không ?
- Có chứ, nhìn là hiểu. Mà sao để BOT Cai Lậy nóng thế cụ ?
- Thì họ không dám vì Dân. Thế thôi !!
- Cụ chỉ được cái nói đúng...
- Thì VƯỠN....
Trương Tuần