Trang chủ » Cùng vui

PHIDEL GIÁC NGỘ

Trương Tuần
Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017 3:41 PM


“Cuba sẽ không xây dựng tượng đài hay công trình nào cho đồng chí Fidel. Sẽ không có
con đường hay công viên nào được đặt tên theo tên đồng chí ấy. Đó chính là nguyện vọng của Fidel: Không tôn sùng cá nhân” - Chủ tịch Raul Castro tuyên bố. (theo PLO)

- Này cụ ơi, một năm ông Phidel Castro đi xa rồi đó.
- Nhanh quá cụ nhỉ. Ngẫm ra ông Phidel giác ngộ thật, tôi dùng từ nhà Phật đó.
- Giác ngộ thế nào ?
- Thì dặn đời sau không dùng tên ông đặt tên cho công trình nào, thế là giác ngộ.
- Chả bù nước ta cụ nhẩy. Tôi về thăm đền Mẫu Âu Cơ thấy đỏ ối các gốc cây tên tuổi các vị quan to.
- Ở ta chỗ nào chả thế. Tên tuổi cứ phơi mưa rãi nắng thế thì sung sướng nỗi gì.
- Cũng là một thứ háo danh cụ nhỉ ?
- Thì VƯỠN...!