Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ THƯƠNG NHỚ CAO TIẾN LÊ

Trần Hữu Tòng-Phạm Phú Thang
Thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2016 9:09 AM
THƯƠNG NHỚ ANH CAO TIẾN LÊ
Trần Hữu Tòng

Anh về với cõi thần tiên
Bạn bầu thương nhớ ưu phiền cháu con
Nhớ ngày binh trạm Trường Sơn
Bụi hồng thấm đỏ nắm cơm giữa rừng
Chiến chinh ba cuộc đã từng
Mười phương bom đạn khôn dừng bước chân
Trang văn đằm thắm nghĩa nhân
Tình đời bầu bạn chín phân vẹn mười
Anh Lê ơi !
Đời văn ta lắm điều vui
Hẹn về Hồng Lạc ngọt bùi sẻ chia....
6-6-2016

.
VĨNH BIỆT CAO TIẾN LÊ
Phạm Phú Thang

Mở trang mạng Trần Nhương
Thấy Mùi thơm dây cháy chậm +
Đã phát hỏa tin buồn
Xin đừng quên tôi nhé +
Cao Tiến Lê về trời
Tiếng thơm còn vọng lại
Xuân Ba mang chuyện đời
Trang viết đầy nhân ái
Vừa tiễn anh Khắc phục
Nay đến Cao Tiến Lê
Ai khôn thì đi trước
Tôi dại , chân lề mề
+ tên tác phẩm Cao Tiến Lê