Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT RU CHƠI

Vũ Quốc Túy
Thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2016 3:31 PM
Khăn mỏ quạ nón ba tầm
Em buông câu hát ướt đầm cơn mưa
Hôm rày người ấy về chưa
Cho tôi tìm hứng giọt thưa cuối mùa.
***
Đem vui mà nhét vào mồm
Cái môi cứ nhảy chồm chồm vì đau
Đồ ngon chứ có rởm đâu
Chẳng qua ứng xử chuộng câu hai lời.
***
Khổ đau bế tắc cõi người
Lần lên chốn Phật khấn lời cầu an
Phật mà giải được khổ-oan
Thì ta giải tán cơ quan công quyền.
***
Chẳng ai hạnh phúc vẹn tròn
Mỗi người một nợ nặng mòn hai vai
Khác nhau nghị lực bền dai
Mỗi lần quỵ xuống lại nhoài đứng lên.
***
Ghê gớm thay bọn lừa đời
Bới đào nỗi nhục gắn lời tụng ca
Bọ giòi tích cóp bò ra
Hằng ngày lổm ngổm miệng loa tuyên truyền.
***
Quê hương mảnh đất ông bà
Chỗ đau quặn thắt ấy là miền Trung
Bao năm lũ lụt bão bùng
Không bằng thảm họa từ lòng cả tin.
6-2016
VQT