Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÒNG QUAY KÌ DIỆU

Lão Hà
Thứ bẩy ngày 4 tháng 6 năm 2016 4:09 PMNhân 100 ngày của một bạn thời Đại học, mấy lão thuê chuyến taxi về viếng, dọc đường đủ chuyện tào lao thời Đại học cách đây đã gần 60 năm, câu chuyện nảy sang số đo của 3 vòng thời hiện đại
- Này, sao thi hoa hậu lại chú ý đến số đo của 3 vòng nhỉ
- 3 vòng này rất khoa học và xã hội nhé, các Cụ ngày xưa đã tổng kết rồi đưa thành ca dao tục ngữ hăn hoi :
Đàn ông không râu bất nghì , đàn bà không vú lấy gì nuôi con
- Thấy chưa ? vòng 1 là nhìn về tương lai
Vòng 2 như sau :
Đàn bà thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng ,lại khéo nuôi con
- Chịu các cụ, các Cụ đã tổng kết là cấm sai, bây giờ vòng 2 thường lân cận số 80, còn hai vòng kia gần số 90, mìềng cũng không tỏ về những số này
- vòng 3 mới ác liệt :
Mông đàn bà bằng 3 bếp lửa
- Thấy chưa ? rất sex nhé
- Còn vòng 4 nữa nhưng thuộc tiêu chí khác
- Tiêu chí gì mà không đưa vào cuộc thi ?
- Tiêu chí chân dài, hình như ai thấp dưới 1,7 thì không chọn, nhưng các Cụ chon theo hình thể chung cân đối chứ không theo chân dài.
- Tiêu chí này như sau : lưng chữ Cụ, vú chữ Tâm. khẽ đâm là chửa
Mày học khoa học như chúng tao, trò văn chương chữ nghĩa mày tu ở đâu ?
Miềng nghỉ hưu nên học lại văn học sử, miềng nhớ một câu như sau : khi anh thấy bất lực thì hãy cầm lấy bút
- Này, bầu cử vừa qua cũng có 3 vòng, có áp dụng được không ?
Áp dụng tôt, vòng 1 là đo ngực hiểu là đo trái tim, vòng 2 là đo bụng tức là đo tấm lòng, còn vòng 3 là đo mông, xem cái mông đó có tương ứng với cái ghế đó không.
Miềng áp dụng luôn,. Ông Tuấn "cơm có thịt" thì vòng trái tim 100%, vòng bụng cũng 100%, nghĩa là Ông Tuấn có trái tim với đất nước, có tấm lòng bao dung còn vòng mông thì có 83 vị mang thước ra đo, 13 vị cho đạt, còn các vị còn lại thấy mông của Ông Tuấn bé quá nên cho dze.
Chuyện bầu còn có vòng 4 nữa, gọi là "vòng lộn" mà anh em Nam Bộ gọi là "hột dzịt lộn"
Chả là có bố con ông gì ở Thanh Hoá úng cử HĐND cấp xã (Bố là Chủ tich, con là Bí thư Đoàn) nhưng lá thăm chỉ đạt 48%, cấp bé quá nên không ăn hột dzịt để thành 84%, còn vị cốp đạt 58 nhưng ăn hột dzit thành 85...hì hì,,
ĐÚNG LÀ BA VÒNG KÌ DIỆU
2/6/2016 Lão Hà