Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÂU HÁT

Nguyễn Cảnh Tuấn
Thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2016 2:14 PM
Giận thì giận …thương thì thương…
Còn bao câu nữa… vấn vương đất này?
Miền Trung sông ngắn, núi dài
Bão giông, nắng hạn quắt quay đất cằn
Địa linh nhân kiệt – nhân văn
Nuôi từ dòng sữa nhọc nhằn sắn, khoai
Miền Trung trĩu nặng hai vai
Lối đi mở đất đàng ngoài, đàng trong
Truyền đời chống giặc xâm lăng
Chủ quyền lãnh hải khắc lòng lo xa
Miền Trung thèm nỗi giao hòa
Sông Gianh, Bến Hải ruột rà nhói đau
Đội bom đạn nối nhịp cầu
Vào Nam lên Bắc nặng sâu nghĩa tình.
Cội nguồn văn hóa tâm linh
Làm nên bản sắc quê mình xa xưa
(Riêng thì khỏe nhập thì thừa
Câu ca truyền thông à ơ lạc vần.)
Miền Trung quần tụ biển rừng
Tâm linh, hào kiệt hòa chung muôn đời !
01-2015