Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trời không cho mẹ đôi tay

Hồn Dân Việt
Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 3:39 PM

 

(Viết dưới bức hình một em bé

bón đồ ăn cho người mẹ cụt tay)

 

Trời không cho mẹ đôi tay!

Để đêm ôm ấp, để ngày ẵm con

Tháng ngày lòng mẹ héo hon

Bởi con thua thiệt hơn con cháu người!

 

Không nhà ở, không đồ chơi

Quanh năm góc biển chân trời lầm than

Có ngày chẳng chút gì ăn

Nhiều hôm mưa lạnh đêm nằm chiếu gon

 

Mẹ nào mẹ chẳng thương con

Nhưng nghèo đành phận biết còn kêu ai?

Trời thương năm, tháng qua ngày

Giờ như con chắp đôi tay mẹ nghèo

 

Đôi tay ve vuốt mẹ yêu

Bón cơm cho mẹ những chiều mẹ đau

Nhìn con nước mắt mẹ trào

Hai tay con níu mẹ vào “ôm” con!

 

Cho dù biển cả lên non

Tình thâm mẫu tử mãi còn con ơi!

Nguyện cầu Đức Phật, Chúa Trời

Mai sau con mẹ được Người đoái thương!

 

Hà Nội, 23/10/2013

Hồn Dân Việt