Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Văn Diệp

Nguyễn Văn Diệp
Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2013 5:50 PM


Đại tướng của muôn dân

   Viêt chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

     Theo thể Đường thi trường thiên


      * * * * * * * * * * * *

Næi dòng họ Võ xứng danh Văn

Con cháu Lạc Hång –Một vĩ nhân

Trí cả dân trao cầm Nỏ Thánh

Tài cao nước cậy giữ Gươm Thần

Văn quan tứ trụ -Hàng Chu ,Nguyễn

Võ tướng đặc sai –Bậc Lý ,Trần *

Vì nước không màng quyền lộc lợi

Cứu dân chẳng ước tước công huân

Đoản binh cÇm cù  m­u trường chiến

Thần tốc phản công thúc đại quân

Nước biến xả thân lo việc nước

Dân nguy mở trí cứu nương dân

Tâm trung ba lượt trừ xâm lược

Dạ nhẫn bao lần tỏ thiện chân

Đức trọng ngàn năm lưu sử sách

Danh thơm muôn thủa giữa nhân quần

Điểm tô khí phách dân Hồng Lạc

Tỏa sáng anh linh nước Vạn Xuân

Thế giới tôn vinh hàng kiệt tướng

Trời Nam chói lọi bậc Trung Thần…

          Ngày 2 - 9 - 2009

  *Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt ,Trần Hưng Đạo

 

 

 

 Người sống mãi trong lòng dân


Kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp


           * * * * * * * * * * * * * * *

Đưa Người về lại chốn Thiên Thai

Chín chục triệu dân lệ ngấn dài!

Mai Dịch ,Hµ Thµnh đâu cửa Phật !

Vũng Chïa , §¶o YÕn h¼n Bồng Lai

Người về gieo lại mầm cho đất

Để nước non Hồng thoát họa dai

Làm ngọn đuốc thiêng luôn chỉ lối

Cháu con tiếp bước bậc anh tài…

       Ngày 6 – 10 - 2013

        Nguyễn Văn Diệp