Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ viết trong mùa mưa bão

Quốc Thường:
Thứ tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 3:08 PM


 

Bóng thầy

Nước lũ tràn vào lớp học,
Bóng thầy loang loáng chân bàn.
Ngói vỡ...
Rớt đánh bủm.
Bóng thầy tan...

ơ kìa! mây trắng một làn.
Bóng thầy rạng giữa trời quang quê mình.

 
 


Khoảng trống.

Một cơn lũ quét,
Làm trường em sạt lở.
Nhà em trôi ra bể.
Giờ em nơi đâu?
"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ".
Một cây xanh đỗ,
Để khoảng trống giữa trời.
Một học sinh nghỉ học,
Để khoảng trống trong tôi.
 
Trần Quốc Thường ( Ht trường THCS Nguyễn Biểu - Đức Thọ -Hà Tĩnh)