Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Về lại Mĩ Khê

Nguyễn Ngọc Kiên
Thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2013 9:19 PM

Lần này về lại Mĩ Khê
Không gian ngưng đọng, bốn bề vắng em!
Anh ngồi như tạc vào đêm
Biển xanh đang gửi nỗi niềm vào mây.
Anh như biển cả dâng đầy
Em như thời tiết đổi thay từng giờ.
Còn đây thân xác bơ phờ
Cuộc đời bầm dập, trang thơ nhầu nhò!
             Đà Nẵng  8/ 2013
          Nguyễn Ngọc Kiên


(Mĩ Khê – một bãi biển đẹp, nổi tiếng ở Đà Nẵng)