Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cụ…Tưng!...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013 4:33 PM


Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Hà Nội, Bà Tưng quay trở lại Sài Gòn để nghỉ ngơi và …
 
.“Bà Tưng” quả thật…chóng già…
Mấy ngày đi “Viện” đã là…   “Cụ Tưng”!
“Cụ” chống gậy, cụ còng lưng
Không ai đi tiễn xem chừng…cô đơn!
Kỳ này trở lại “Sài…mòn”       (Sài Gòn)
Suốt ngày bạn với phấn son…Tưng…bừng…
Người đâu trông đến lạ lùng
Chẳng ai nhận được “bà Tưng” hồi nào…
Da trắng…bệch, mũi cao cao
Chiếc cằm thuôn thả khác nào…”hoa khôi”!…
Lại “huýt gió”, lại cong môi
Bà Tưng lại…nhảy như hồi…ngày xưa!
Tốn kém bạc tỉ - không đùa…
Phen này “Công Chúa” con Vua…nhạt phèo!!!...
……………..
25-09-2013
DL