Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cuốn sổ hộ khẩu

Lê Duy Phương
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2013 10:54 AM


 Ta là tướng đây
một thời trận mạc
sống nghiêng vòm trời
đi rung mặt đất
giặc nghe nói đến ta
bạt vía kinh hồn
 
Thế mà về nghỉ ở góc phường
ta chịu thua
mấy trang giấy mỏng
CUỐN SỔ HỘ KHẨU
 
Cởi bỏ Uoat xe Dép
mua chiếc hôn đa
hộ khẩu
 
Từ giả nhà công vụ
mua căn hộ Linh Đàm
hộ khẩu
 
Con lớn lên lấy vợ gả chồng
đến ủy ban nhân dân phường
đăng ký
hộ khẩu
 
Chuyển lương hưu từ Lý Nam Đế
về Linh Đàm
hộ khẩu
 
Ta thua mi rồi
hộ khẩu ơi
 
Trước đây ta giữ áo quần súng đạn
kỹ càng bao nhiêu
cũng không bằng bây giờ
quyển sổ hộ khẩu
 
Bỏ vào túi ni lông
túi ni lông bỏ vào cặp số
cặp số bỏ vào tủ khóa lại
thế là kín lắm rồi
phải không các con
       (Thơ vui chiều mùa hè 2008)

           Lê Duy Phương