Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trên cáp treo Bà Nà

Nguyễn Ngọc Kiên
Chủ nhật ngày 1 tháng 9 năm 2013 6:01 AM


Kẻ lữ khách cô đơn như treo lơ lửng cuộc đời mình trên sợi tóc
Mây trắng ở dưới chân trời xanh ở trên đầu.
Với em, chỉ một tích tắc thôi anh có thể là mãi mãi,
Mãi mãi với ngàn xưa và vĩnh viễn với ngàn sau !


Chợt thấy mình gấp ngàn lần mạo hiểm
Dám đem cá cược cả số phận mình
Trên một sợi dây vô hình
Đưa anh đến với cuộc đời em!
                            Đà Nẵng 18/7/2013