Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ vui Phây cùng em

Tống Trung
Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2013 5:11 PM

 

 

Gọi điện không bắt máy
Nhắn tin không trả lời
Ngày bằng năm bằng tháng
Buồn nào hơn em ơi

Lỡ nào em còn giận
Bữa mình về chợ quê
Cá tôm rau củ quả
Chả món nào anh mê?

Hay là vì cái đận
Anh lê thê bên nhà
Khi về quên khép cổng
Quên tầm xuân, vườn cà?

Em giận, rồi, em giận
Buổi tổng kết vừa qua
Anh chẳng phê ai hết
Bình người nào cũng A

Anh biết mình lắm lỗi
(Lỗi tổ tông, cơ mà)
Rộng lòng cho anh chuộc 
Chín mười còn dăm ba...

 

 


    TỐNG TRUNG