Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Với phiến đá trong chùa Thiên Mụ

Nguyễn Ngọc Kiên
Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013 9:53 PM

                                    
Anh về xứ Huế tìm em
Sông Hương như dải lụa mềm đón anh.
Mà tim em hóa “Cấm thành”
Quặn đau trăm nỗi lòng anh vơi đầy!
Anh vào Thiên Mụ chiều nay
Bơ vơ … cùng phiến đá này ….bơ vơ!
Cổng chùa khép tự bao giờ
Anh ngồi hóa đá đành chờ kiếp sau!
                              Huế, 15/7/2013
                          Nguyễn Ngọc Kiên