Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Năm bông hoa khuyết tật trên cánh đồng văn chương

Trần Quốc Minh
Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013 8:40 PM

Chùm thơ cực ngắn của Trần Quốc Minh

Bài 1

Bàn chân Nguyễn Ngọc Ký
Viết và Đi
Suốt  đời

Bài 2

Nguyễn Ngọc Hưng
Rưng rưng
Huyền thoại lá

Bài 3

Trần Văn Thước- đứng viết
Hạt chữ được mùa
Trên cánh đồng Văn

Bài 4

Chiếc giường Đỗ Trọng Khơi
Con thuyền đến với Thơ
Và tình yêu

Bài 5

Nguyễn Thị Bích Lan
Mở cửa định mệnh
Bằng chìa khóa văn chương.