Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ve vẻ vè ve

Gió Lào
Thứ bẩy ngày 1 tháng 6 năm 2013 9:22 AM
(Tặng nhà báo Trương Duy Nhât)

Ve vẻ vè ve
Cái vè nói thật
Lắm tài nhiều tật
nói thật là ngu
bị bắt bỏ tù,
Coi là ưu ái...
Dại thì hưởng sái*
nghĩ lại mà xem ?
thật giả trắng đen
không đèn soi xét.
Ăn tục nói phét
thì được ngợi ca.
Suy gần tính xa
tiền là trên hết.
Không tiền thì chết .
Mất hết bạn bè .
Dù đỗ ông Nghè
cũng về xúc cứt .
Tài năng cũng vứt
Miễn được bằng lòng
bằng cấp đừng mong
tìm nơi no đủ
Đổi mới như cũ
nghèo đói thêm nhiều
Bà con xóm liều
thấy đúng không hả...
Cay đắng nghiệt ngã
là sự oan sai
Quan chức bất tài
thường hay gian ác.
Mất mùa thất bát
Siêng - Nhác như nhau
Cá đã cắn câu
mười phần chết chín.
Muốn có uy tín
Phải sống thật thà
Quỷ quái yêu ma
người ta ruồng bỏ.
Mấy lời mách nhỏ.
gửi tới bạn bè.
cùng nhau lắng nghe
cùng nhau vui đọc.
Kính thưa Công bộc
đại biểu của dân
đang đọc diễn văn
Đăng đàn Quốc Hội.
Mấy câu viết vội
Ông chiếu cố cho.
Những việc dân lo
Nhờ ông ngâm cứu...

28/5/2013
Gió Lào**

* Đồ thải, đồ bỏ đi.
** Lưu ý: Nếu quý vị độc giả không đưa được cảm nhận (lời bình) vào khung cảm nhận bên dưới xin gửi vào địa chỉ:
vungochuye@gmail.com