Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm tứ tuyệt của Đồng Thị Chúc

Đồng Thị Chúc
Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013 2:29 PM


 MONG EM  


 Em đi vi vút cánh diều 

Mình tôi đứng đợi mỗi chiều gió lên 

Chỉ mong neo chắc dây bền 

Và đừng đổ xuống những miền tai ương .       

14-5-2013          

 

RU CHIỀU

 

Người ta Hội Quán , Hội Đính

Còn tôi ngồi hát một mình: “Còn duyên”

Câu ca ru khắp mọi miền

Ru tôi chút phận Thuyền Quyên cuối chiều .     

Mùa Hội Lim 2013   

 

 LÚNG LIẾNG

 

“Lúng Liếng là Lúng Liếng ơi”

Lúng Liếng trốn chạy để tôi đi tìm

Lúng Liếng như thể cánh chim

Tôi tìm không thấy đành chìm

  1. Bến Mơ . Trước ngày Hội Lim 2013 
Đồng Thị Chúc