Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ai đo

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013 2:35 PM


Không đo sao biết ngắn dài
Không đo sao tận lòng người tấc giang
Lòng người muôn nẻo không gian
Từ đâu vọng tiếng cơ hàn bể dâu…
Ai đo lòng biển thẳm sâu
Ai đo lòng dạ năm châu thế nào
Ai đo ý tứ đồng bào
Ai đo thiên hạ trời cao đất dầy
Ai đo tham hiểm bụng đầy
Ai đo thiện ác đất này biển kia
Ai đo giày dép cho vừa
Ai đó quần áo, đo mùa thất thu
Ai đo lộ ngắn đường xa
Ai đo não trạng dân ta lúc này?
Ai đo được thước đổi thay
Ai đo bảy ướm mới tày cắt ra…
Ai đo lòng dạ đàn bà
Ai đo hờn giận, ai đo ân tình…
Ai đo ý chí mà cân
Ai đo để thấu tâm tình dân đây?
Nhân danh ai biết vơi đầy
Khoa học đong đếm thời này cân đo
Lần khân lám lúc đoán mò
Biết đâu sóng ẩn, biết mô nỗi lòng…
Bỗng đâu nghe gió rung cành
Ai đo ai báo độc gió lành là đâu
Trời cao có thấu biển sâu
Đât rung sóng dậy biết sao mà lường!
Sao yên giữa kín bức tường
Bịt tai, che mắt, nẻo đường gần xa?
Phải chăng đợi lúc mất bò
Cha con bác cháu mới lo làm chuồng!
Nửa đêm thế sự ngẫm buồn:
- Ai đo tâm trạng lòng dân lúc này?


                                2-6-2013