Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi một niêm tin

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013 7:13 PM

(Nhân kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIII, khai mạc )


Khi ta chọn, ta làm, ta nói
Ta ký, ta giơ tay, ta bỏ phiếu cho ai
Đâu chỉ cấn nhãn lực tình tường sai đúng
Biết tráng đen, yếu mạnh, nhỏ to
Trái tim ta, ghét, thương… mách bảo
Cái dạ dày no đói, tham lam
Giục dã ta quyết dịnh…
Khó lám thay…!

Ta vì ta hay vì tổ quốc giống nói
Vì muôn dân, đâu sau trước
Đâu hài hòa, đâu tranh chấp kinh người
Khi ta chọn, ta làm, ta nói
Ta ký, ta giơ tay, ta bỏ phiếu cho ai
Khó lám thay…!

Ai vô tư, vô cảm
Ai vô can, vô tình,
Trách nhiệm cao thấp?
Ta chỉ là ta hay đại diện cho đời
Cho hôm nay và cho ngày mai
Ôi đất nước “nguy lắm rồi các đồng chí ơi”
Suy thoái cả kinh tế xã hội
Cả lòng người
Nợ nần chồng chất
Doanh nghiệp thua lỗ, rối bời
Lãng phí tài nguyên, mạnh ai nấy phá
Kẻ thù lấn tới biển khơi
Ta quyết sao đây, ta tháo gỡ sao đây
Cho không trái lòng dân, không ngược với lương tri dân tộc
Có ta có bạn có đời
Khó lám thay đồng chí bạn bè ơi…!

Ai bảo cứ vì dân nước
Thì không có gì ngại, dễ thôi
Đâu chỉ cấn nhãn lực tình tường sai đúng
Biết đáng đen, yếu mạnh, nhỏ to
Trái tim ta, ghét thương… mách bảo
Cái dạ dày no đói… tham lam
Giục dã ta quyết dịnh…
Khó lám thay…!
Nhưng không thể chối từ
Không thể chùn tay, tùy tiện
Ta phải luyện nhãn lực tinh tường
Luyện tâm cho sáng…
Vô tư…
“Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi”
Tham sân si thì nhấm chìm ta thôi
Nhấn chìm con tàu dân tộc
Con cháu sẽ ra sao
Đất nước sẽ thế nào
Liệu ta có nhắm mắt khi chết
Trên mộ chí ta
Là hoa hay phân, rác
Là lời ai hát ca hay lời nguyền rủa của đời?

Dễ, khó
Là ở lòng người
Hòa cả làng hay trắng đen thấp cao phải rỏ
Ai xứng danh chọn mặt gửi vàng
Suy thoái cả kinh tế xã hội
Cả lòng người
Kẻ thù lấn tới biển khơi
Ôi đất nước “nguy lắm rồi, các đồng chí ơi”!
Lẽ nào ta bằng chân như vại
An dân là sức mạnh dựng xây đời
Cứu nguy dân tộc…
Lẽ nào “vũ như cận”!
Vẫn cái “dây rút kinh nghiệm” kéo dài vô tận…?!

Lịch sử đặt vào tay ta
Những đại biễu tinh hoa
Biến khó thành dễ
Cái khó có ló cái khôn?
Trọng trách nặng nề
Ta quyết sao đây?
Ta bất tín nhiệm ai đây?
Lòng dân gửi vào Quốc hội
Một niềm tin
Quật khởi một thời
Canh tân, đổi mới
Nói là làm như Bác hằng mong…
Nhớ không lời bao anh hùng liệt sĩ
Mất lòng dân là mất tất cả
Âm vang, giục dã trái tim mình!

                                20-5-2013