Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thưa các đồng chí chưa bị lộ

Quốc Toản
Thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2013 8:35 PM

 Đồng chí chưa bị lộ
Nên vẫn được tin dùng
Vẫn có quyền “chém gió”
Vẫn nói cười ung dung


Theo ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, xác minh của 3 đoàn kiểm tra tại các quận huyện Thanh Trì, Hà Đông, Ứng Hòa cho thấy, đến ngày 4/1/2013 chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức, kể cả sai phạm tại huyện Ứng Hòa...


Mặc dân oan đòi đất
Mặc yêu nước biểu tình
Quy tội phản động hết
Cứ xử theo luật rừng

Họp chi bộ kiểm điểm
Không vạch mặt chỉ tên
Cứ X, Y này nọ
Cho trong ấm ngoài yên

Vẫn là quan “thanh liêm”
Những ông chưa bị lộ
Tay tha hồ vơ vét
Miệng tha hồ nam mô

Không lộ, hay bị lộ
Cũng một duộc cả thôi
Đã mua quan bán chức
Phải tới cùng cuộc chơi

Chẳng có gì lạ đâu
Dân đen ai cũng biết
Quan đã thành bầy sâu
Diệt bao giờ cho hết

Đồng chí chưa bị lộ
Cứ xoa tay rung đùi
Chẳng ai dâng trảm sớ
Tôi... chỉ làm thơ vui.

23-1-1013