Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Trọng Luân

Nguyễn Trọng Luân
Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013 1:46 PM

Sông Lô chiều cuối năm 
 
  Sông Lô chiều cuối năm
 ai về Bình Ca còn vạt nắng nào rớt xuống
Mía trổ cờ ven sông
Bến Then có con chim chìa vôi ngật ngưỡng
Lạnh buông buông
 
Sông Lô trôi không nỡ xua lá tre khô rụng quẩn quanh gành Phương Bộ
Lửa lom dom chiều nay giữa dòng
Vợ chồng thuyền chài nhóm bếp
Con cá mương lách chách vách thuyền
Xe khách hút qua cầu về biên ải
  Người tôi quen ngược Yên Minh
 
Ta qua cầu để lại đằng sau
Nắng tắt
Sương rơi trên bè vầu Nông Tiến
Áo trấn thủ nằm trong nhà lưu niệm
Có tiếng thở dài
Hoa đào năm nay nở muộn
Lá Phách rơi , rớt hạt nắng cuối chiều
 Hoa lau bờ sông liêu xiêu
 
    Cuối năm thìn

Đường bùn
 
 
Về quê lại đi đường bùn
Vết chân trượt như mo cau thủa trước
Ai cười rúc rich
Sau vườn hoa mơ xót lại xuân
 
Em hun hút xa nhà chồng
Đã bao giờ dẫn cháu về làng cũ
Ơ ! ta vẫn chưa quên mùa hoa cau nhú
Phập phồng tháng ba
Con đường bùn nhem nhép chuyện của ta
Người cố quên còn ta cố nhớ
Con gái thì xuất giá 
Còn ta già cỗi quay về .
 
Bàn chân lấm như suốt đời từng lấm láp
Ta  chùi lên liếp cỏ gà
Con đê cũng lấm
Oằn lưng bùn tự ngàn xưa 
Phiên chợ nghèo mẹ gánh cả vườn nhà
Trôn quang  bùn theo về tận bếp
Con chim nhỏ dẫm lên chòm rau diếp
Hoa bùn nâu li ti
 
Tôi đi em cũng đã đi
Phía trời nào cũng những bùn và đất
Vật vã mấy chục năm rồi trở về được mất
Bàn chân dẫm lại đường  bùn
 
Giêng2013


Nguyễn Trọng Luân