Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Do em bé lớp 1 phát hiện

Phạm Mạn
Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2013 5:25 AM


    Báo tuổi “trẻ online” đăng bài “sao lại treo cờ Trung Quốc trước cổng trường” kể về một em bé lớp 1 phát hiện ra trong sách giáo khoa lớp 1! Sự việc này nói lên điều gì?
   -Thứ nhất là, chớ coi thường trẻ con! Gần 90 triệu dân, trong đó có những người lớn, họ duyệt sách, in sách, phát sách, dở sách ra dạy trẻ, cả bộ máy khổng lồ giáo dục đào tạo, tư tưởng vân hoá,v.v…kể cả cá nhân tôi, có dở sách ra đọc chưa chắc đã phát hiện ra! Âý thế mà nhờ một em nhỏ, bằng đôi mắt ngây thơ phát hiện ra ‘vết nhục nhã đen ngòm bôi đậm trên trang sách” đang lăm le chui vào đầu não hàng triệu  trẻ em thơ dại, thế hệ ngày mai canh gác NON SÔNG VIỆT NAM !
   -Thứ hai, từ câu chuyện này,chúng ta suy ra: Chớ coi thường mọi thành tố Nhân Dân trong việc xây dựng chung. Nhất là hiện nay, đang góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Thái độ thành tâm cầu thị, Gạn đục khơi trong, Tránh phỉ báng đàn áp những người có ý tưởng khác với ý tưởng chính thống đương đại…Mai đây chúng ta sẽ vui mừng biết bao, đón nhận một bản Hiến pháp mới thuận lòng dân, quang minh chính đại không chút mờ ảo đặc quyền đặc lợi làm tổng suy thoái cả ĐẤT NƯỚC! Thắng lợi ấy chắc chắn đạt được, nếu tổng hợp được ý kiến thực sự của Đại bộ phận NHÂN DÂN. Một bản Hiến pháp đầy thuyết phục nhân tâm. Một bản Hiến pháp tới đích thành công nhờ đi qua con đường dân chủ triệt để!
    8 / 3 / 2013
 PHẠM  MẠN