Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Văn Gia

Nguyễn Văn Gia
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 2:37 PM


RỖNG


Cứ nhủ lòng mình
Buông xả thôi
Nhẹ hều như nước chảy mây trôi
Làm sao giữ được
Điều không thể
Chỉ mỗi tay không đã nặng rồi .

 


NIỀM VUI NHO NHỎ


Hạnh phúc lớn
Ở đâu xa
Niềm vui nho nhỏ quanh ta
Thật  gần
Bôn ba chỉ khổ
Tâm
Thân
Càn khôn nằm gọn trước sân nhà mình .

 


BÓNG QUÊ NHÀ


Thương chút nắng quê nhà
Nhuộm vàng buổi chợ tan
Bóng ai như dáng mẹ
Mờ mờ theo cố hương .

 


THẠCH NGÔN

 Trầm tích dẫu nghìn năm
Chẳng có gì để nói
Một đời đá lặng câm
Thạch ngôn là vô ngôn .


N.V.G