Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Khủng bố

Mặc Phương Tử
Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013 5:38 AM


Đâu phải thế giới hôm nay
Khủng bố bắt đầu vào cuộc
Từ khi con người có mặt
Khủng bố đồng hành từng ngày.

Những là:
Sát hại, trộm cướp
Tinh vi lừa đảo
Đàn áp, qui chụp
Nhân danh dốt nát
Đỏ đen băng nhóm...

Phải đâu !

Nay khủng bố chỉ mang bom đạn
Đến nhà ga, tàu điện, phi trường
Liều tự sát chổ người tụ tập
Hay những nơi cơ sở công đường.

Tính thêm

Nỗi sợ hãi từ những trái bom
Những điều không muốn thấy, phải thấy
Những điều không muốn nghe, phải nghe
Những tư duy không cần, lại cần
Giáo dục,

Đạo Đức
Vỏ óc
Bắt đầu từ những dục tham.

Sẵn sàng nổ tung
Bao nhiễm ô, thảm họa thiên nhiên
Khi dòng sông
Lòng đất,
Núi rừng

Là sự chết.
Khi khoảng trời vẩn đục bởi khí độc...

Có khủng bố nào
Khủng bố hơn !.

  Saigon, tháng 2.2013.

MẶC PHƯƠNG TỬ.