Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Những Cô Đồ Trẻ 2013

Việt Sơn
Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2013 8:57 PM

 
Tết nay đào khác vẻ:
Rợp phố, những đồ già,
Giấy mực, cạnh đồ trẻ
Rạng rỡ mặt như hoa.
 
Đây: chàng ngoài thuê viết,
Ngắm vóc ngọc mày ngài
Mê bàn tay diễm tuyệt
Thảo nét phượng rồng bay.
 
Đó: những nàng tạo kiểu
Chụp ảnh giả làm màu
Như cô đồ chính hiệu
(Để loè bọn mày râu ?)
 
Cũng có nàng ngưỡng mộ
Truyền thống, chữ nghĩa hay,
Tham vấn vần thơ cổ
Xin một chữ cầu may.
 
Khách nước ngoài háo hức
Nghe nghệ thuật hay hay,
Ngồi miên man thưởng thức
Nét điêu luyện phô bày.
 
Tết sau mùa đào nở
Hình ảnh cụ đồ xưa
Thay dần bằng "đồ nữ"
Cảnh tạo lắm nguồn thơ.
 
                           Việt Sơn