Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tổ quốc nơi biên thùy

Nguyễn Việt Chiến
Chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2013 8:24 PM

 

 (Tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh biên giới năm 1979)

 

Mùa này biên giới hoa sim

Tím quanh mộ chí im lìm các anh

Bao người lính trận vô danh

Hiến dâng đất nước tuổi xanh của mình

Lặng thinh không thể lặng thinh

Trước bao xương máu hy sinh giống nòi

Quên ư ! không lẽ quên rồi ?

Đường lên biên giới một trời hoa sim

Mầu hoa chẳng chịu lặng im

Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương

Mùa này biên giới đầy sương

Có ai trở lại chiến trường về thăm

Vị Xuyên, Phong Thổ, Đồng Đăng

Các anh ngã xuống trẻ măng thủa nào

Các anh nằm dọc chiến hào

Từng cây số máu trên cao nguyên này

Trong tầm lựu đạn ném tay

Trong khe ngắm của những cây súng thù

Hòa An mây núi âm u

Đường lên Bản Giốc mịt mù còn nghe

Các con dưới cỏ xanh rì

Chỉ thương tóc mẹ bạc về trắng đêm

Các con như cỏ hồn nhiên

Xanh thăm thẳm mọc dọc miền bao la

Ta là con của phù sa

Cha là đất nước. Mẹ là quê hương

Còn nghe máu thấm biên cương

Mây buồn Lũng Cú. Đêm trường Nam Quan

Ta là con của Việt Nam

Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa

Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ

Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay

                    17-2-2013
(Bài đăng báo Thanh niên nhân Ngày Thơ Việt Nam)