Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chào Nguyên tiêu

Vũ Từ Sơn
Thứ bẩy ngày 23 tháng 2 năm 2013 8:59 PM

 

Ngày Thơ Việt Nam , tiết Nguyên Tiêu
nhớ vần thơ Bác , nhớ bao điều
" đầy thuyền " trăng sáng , vô vàn ấy
giữa cõi trần gian ... đậm bấy nhiêu


Thơ phú giờ đây biến cải nhiều
người tài đậm sắc lọ bao nhiêu ?
quạ quạ , công công ... rồng rồng rắn
thi sĩ trăm người ? mấy cao siêu


Đón tết Nguyên Tiêu nhớ Bác Hồ
sóng lòng , thơ nghiệp , vạn sóng xô
trời Nam hưng thịnh chăng đâu tá ?
quyết dẹp cho xong bọn tội đồ ...


Nguyên Tiêu trăng sáng , thơ cùng sáng
đây đó gần xa vạn tung hô ...!

     Trước thềm Nguyên Tiêu-11

      VŨ TỪ SƠN