Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kẻ xúi giục

* Bùi Văn Bồng
Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2012 4:33 PM

Kẻ xúi giục là thằng nào?
Nó không ở đâu xa
Nó lẩn quất quanh ta
Nó chưa thành ma hóa quỷ
Nó lấy quyền uy làm vũ khí
Cái GHẾ 6 CHÂN đè lên công lý
Ai đấu tranh
Ghi ngay "Danh sách đố kỵ!": Thằng điên!...

Kẻ xúi giục “tự diễn biến”
Kẻ xúi giục “tự chuyển hóa”…
Kẻ xúi giục làm “mất uy tín Đảng”
Kẻ xúi giục làm “mất mặt Nhà nước”
Kẻ xúi giục làm “yếu chính phủ”
Kẻ xúi giục “phá banh nền dân chủ”
Kẻ xúi giục “phá chế độ”…
Thật nguy hiểm
Thằng nào, những thằng nào?
Chính chúng nó là “thế lực thù địch”!

Đầu têu, nấp kín, chủ mưu
Là thằng cha Đạo đức Suy thoái
Nó suy thoái bởi lòng tham
Nó là trùm cá nhân chủ nghĩa
Mọc như nấm trên đời
Càng nhận diện, càng thêm căm giận
Những chủ mưu “tự diễn biến”
Những hình nhân che đậy, ngụy trang
Chúng đủ chiêu quyền biến
Lũ chúng nó cực kỳ nguy hiểm
Chúng nó khá đông
“Một bộ phận không nhỏ…” !
Chúng nó là tỉ lệ phần trăm đa số
Bắt thiểu số tốt, trung thực, chân chính phải phục tùng
Chúng biến pháp luật thành con rối
                         tấn trò đời nhảy lung tung
Chúng mượn danh công sản
Mệnh danh dân tộc anh hùng
Lớn tiếng tung hô “tận trung tận hiếu”
Chặn họng, bịt tai thế gian bằng tràng giang khẩu hiệu…

Kẻ nào đầu têu xúi giục?
ĐỒNG TIỀN!
Đổi trắng thay đen
Bon chen lợi ích
Nội bộ châm kích
Lẫn lộn “địch” vớ “dân”
Ăn ở bất nhân
Coi thường đạo lý
Rượu say bí tỉ
Gái đĩ cả chùm
Phát biểu tùm lum
Miệng hùm gan sứa
Ăn bám sống dựa
Tham nhũng cửa quyền
Nó là ĐỒNG TIỀN
Trùm sò xúi giục…

Ôi, chúng nó lấy vinh làm nhục
Ai dám lôi mặt thật của chúng ra, đó là “kẻ thù”
Ai dám chê chúng tham và ngu
Chúng liền trả thù, trù úm
Móc nối đại gia tiền như nước, vàng chất đụn
Ngân khố quốc gia móc rỗng vẫn còn tham
Ai tố cáo-tống giam
Ai phê bình-thù ghét
Ai nói thẳng-xổ toẹt
Coi đạo lý trên đời không bằng rơm cỏ mục khô
Nhưng vẫn tung hô
“Vì dân vì nước”…
Kẻ xúi giục thường bạo ngược
Vỗ ngực ta đây tùy ý độc tài
“Thế lực thù địch” đã rõ hình hài
Sao cố tình những ẩn số tìm hoài?
X,Y,Z…
Sức mạnh nào truy quét
Lũ xúi giục hiểm nguy?
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa”…
Báo động cấp kỳ!
Thậm nguy! Chí nguy!
Cấp báo!
                                     BVB