Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Phận Đời

Song Phượng
Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2012 7:45 PM

Sinh ra thân phận người 

Mỏng manh như chiếc lá 

Trước hung hiểm cuộc đời 

Thân tâm nhoài mệt lã 

 

Một ngày giông bão tới 

Đời du mục nát tan 

Lỡ lầm vương phạm lỗi 

Không kịp hối ăn năn 

 

Ngày quay về Chuá, Phật 

Có mang theo được gì 

Ngoài trái tim nhân ái 

Sẽ dẫn đường ta đi 

 

Trời cao vọng tiếng chuông 

Gọi những ai lạc lối 

Đắm trong bể vô thường 

Mau trở về đừng vương 

 

Cầu xin đấng toàn năng 

Bao phận đời nhọc nhằn 

Mong ơn trên cứu rỗi 

Vượt qua khỏi trầm thăng 

 

 

Song Phượng