Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nói chuyện với người đàn bà điên

Nguyễn Trọng Văn
Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 9:30 PM


Chị ơi, khép áo lại đi
Trời đang trở gió. Gió thì giở giông
Chị ơi, gấp lại chút lành
Khéo che lấy cái xuân xanh thuở nào
Chị ơi, thiên hạ sầm sào
Thiếu gì ánh mắt tầm phào ngó nghiêng
Chị ơi, đậy lại chút duyên
Có ai trách phận gái điên bây giờ
Éo le nên kiếp dại khờ
Thế gian vẫn chị thẫn thờ bước đi

Nhìn người lại ngẫm đến ta
Dẫu lành mà vẫn hóa ra sầm sì
Tỉnh khôn, khôn cái chi chi
Đã thôi liêm sỉ - Nói gì ngượng thân
Thế gian mỗi chị kiếp đần
Cũng còn biết thẹn, biết ngần ngại qua

Nhìn người lại ngẫm đến ta
Thế gian lắm kẻ giả ma ăn người
Chị đành một kiếp chơi vơi
Được điên như chị ối người muốn điên
Sẽ không cảm thấy muộn phiền
Sẽ không đau đáu nỗi niềm nhân gian
Những lời oán thán ca vang
Giả điên để thoát lời oan bời bời

Chị ơi, điên chín dạng người
Dạng nào cho kẻ mải vui hám tiền
Dạng nào thì gọi là điên
Cười trong chất chứa mộng phiền. Chị ơi.

12/11/12